top of page

Jaarlikse Voël Veiling

27 Mei 2017

Onder PVSA voorwaardes

Voëls moet gering wees

Geslag moet bepaal wees

 

N. G. Kerk Middelburg-Suid

hv. Kogel en Samora Machel

(voorheen Fontein) St.


Middelburg, Mpumalanga
S25° 46' 43" E29° 27' 43
"

 

Annual Bird Auction

27 May 2017

Under PASA rules

Birds must be ringed

Birds must be sexed

D. R. Church Middelburg-South

c.o. Kogel and Samora Machel
(previously Fontein) St.


Middelburg, Mpumalanga
S25° 46' 43" E29° 27' 43
"

bottom of page